• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
skolyoz
 • 0

Skolyoz Nedir?

Skolyoz, omurga eğriliği anlamına gelir. Günümüzde çocuk çağında en sık görülen ortopedik sorunlardan biridir. Skolyoz, çocuğun hareket kabiliyetini kısıtlar, yaşam kalitesini düşürür. Skolyoz, tüm yaş gruplarından görülebilmekle beraber, daha çok ergenlik, ergenlik öncesi ve ergenlik sonrasında görülür. 10-16 yaş arası her 100 çocuğun yaklaşık üçünde skolyoz olduğu öngörülmektedir.  Ancak, skolyoz hasalarının büyük bir kısmında tedavi gerekmez. Her 10 skolyoz hastasının sadece birinde tedavi gerekir. Skolyoz kız çocuklarında daha sık görülür. Öyle ki, skolyoz ile kız çocuklarında neredeyse 10 kat daha fazla karşılaşılır.

Skolyoz, Omurga ve Omurilik Nedir?

 • Skolyoz: Omurganın sağa ya da sola doğru eğilmesidir.
 • Omurga: Vücudumuzu ayakta tutan kemikten bir yapıdır. Boyundan başlar kuyruk sokumuna kadar devam eder. Omuriliği korur.
 • Omurilik: Omurganın içinde bulunur. Sinir dokusudur. Vücudun verdiği sinyalleri beyne iletir.

Skolyoz Belirtileri

 • Omuzlarda asimetri, bir omzun diğerinden düşük olması
 • Yürüme güçlüğü, bacaklarda ağrı, halsizlik
 • Dik durmada zorluk
 • Yorgunluk hissi
 • Bel ve sırt ağrısı
 • Kambur duruş
 • Bacak veya kollarda uzunluk farklıkları, vücudun fiziksel açıdan orantısız görünmesi
 • Denge sorunları
 • Kaslarda güçsüzlük

Tanı

Skolyozdan şüphelenen çocuk hekimi, hastayı ortopedi bölümüne yönlendirir. Fiziksel muayene ve  röntgen ile kesin tanı konabilir. Ayrıca kemik sintigrafisi, BT ve MR taramasına da başvurulabilir.

Türleri

 • İdiopatik skolyoz: En sık görülen türdür.  Omurga “S” veya “C” şeklini alabilir
 • Nöromusküler skolyoz: Kas ve sinir hastalıkları skolyozu tetikler.
 • Konjenital skolyoz: Doğumsal skolyozdur. Bebek dünyaya skolyoz ile gelir. Bebek büyüdükçe skolyoz da ilerler.

Skolyoz Tedavisi

 • Gözlem: Omurga eğriliği 20 derecenin altındaysa çocuğun tedavi edilmesi gerekmez. Zira, 10 derecenin altındaki omurga eğrilikleri skolyoz değil asimetri olarak adlandırılır. 10-20 derece eğriliğe sahip skolyozlarda ise egzersiz önerilir ve çocuk rutin aralıklarla takip edilir.
 • Korse Tedavisi: 20-40 derece eğriliklerde korseye başvurulabilir. Yaşı küçük çocuklarda 60 dereceye kadar da kullanılabilir.
 • Büyüyen Manyetik Çubuklar: Skolyoz ameliyatı en erken 10-12 yaşlarında yapılır. Ancak bu yaşa kadar çocuğun skolyozu artarak devam edebilir. Çocuk ameliyata uygun yaşa erişinceye dek eğriliğin bir ölçüde denetlenmesi gerekir. Bu tür durumlarda Büyüyen Manyetik Çubuklar ameliyatına başvurulur.
 • Füzyon Ameliyatı: Eğri olan omurga düzeltilir ve birbirine kaynatılır. Bu ameliyat, fiziksel gelişimini büyük ölçüde tamamlamış çocuklara yapılır.
 • Bantla (iple) Gerdirme Ameliyatı: Kapalı olarak gerçekleştirilir. Özellikle fiziksel gelişimi devam eden çocuklarda uygulanan yeni nesil bir cerrahi yöntemdir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *