• Hotline: +3 (092) 508-38-01
  • Address: 23, Medical Str., New York, USA
  • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
İnmemiş Testis
  • 0

İnmemiş Testis

İnmemiş testis erkek bebeklerde meydana gelen doğumsal bir hastalıktır. Testislerin doğal konumunda yani torbanın (skrotumun) içinde olmaması durumudur.

İnmemiş Testis Nedir?

Testisler, anne karnında oluşmaya başlar. Bu oluşum böbreklere yakın bir konumdadır. Gebelik süresince testisler büyür ve büyüdükçe aşağı doğru ilerler. Kasık kanalından geçer. Torbaya doğru ilerler. Doğumdan kısa bir süre önce her iki testis doğal konumuna ulaşır.

Bazen bu süreç sekteye uğrar. Testislerin genellikle biri kimi zamanda her ikisi birden torbaya inemez. Testisler kasık bölgesinde bazen de çok daha yukarı bölgelerde kalır. Bebek bu şekilde doğar. Doğumdan sonra bu durum fark edilir. Bebeğe inmemiş testis tanısı konur.

İnmemiş Testis Neden Olur?

Erken doğan bebeklerde inmemiş testis görülme oranı ortalama %30’dur. Bebek dünyaya inmemiş testisle gelmişse hemen tedavi düşünülmez. Zira bu bebeklerin çoğunda testisler kendi kendine torbaya iner.

İlk 6 ay sonunda bebeklerin büyük bir kısmında testisler torbaya inmiş olur.  Ancak olguların yaklaşık %1’inde testis torbaya inmez. Bu bebeklerin üroloji bölümünce tedavi edilmesi gerekir.

İnmemiş testise neden olduğu bilinen faktörler şöyledir:

  • Erken doğum
  • Genetiği değiştirilmiş veya koruyucu kimyasallara bulanmış gıdalar
  • Hormonal bozukluklar

İnmemiş Testis Tedavisi

İnmemiş testisin tedavisi cerrahidir. Belirttiğimiz gibi 0-6 ay arası testisin kendi kendine torbaya girmesi beklenir. Bebek 8-9 aylık olmasına karşın testisler hala torbaya inmediyse ameliyatın planlanması gerekir.

İnmemiş Testis Ameliyatı

İnmemiş testisli bebeklerde testis çok büyük oranda kasıkta kalmıştır. Torba üzerinde veya kasıkta açılan bir kesi yerinden ameliyat yapılır. Testisler kasıkta kaldığı için, bebekte bir kasık fıtığı da gelişmiş olabilir. Bu tür olgularda aynı seansta birlikte kasık fıtığı ameliyatı da yapılabilir.

Nadir de olsa kimi bebeklerde testis kasıkta da değildir. Testis kasıktan da yukarıda bir yerde olabilir ya da hiç oluşmamış olabilir. Bu durumda testisi ya laparoskopik cerrahiyle doğal konumuna getirmek ya da tamamen vücut dışına çıkarmak (yeterince gelişmemiş halde bulunduysa) gerekir.

İnmemiş testis ameliyatları bebek 9-18 aylıkken yapılmalıdır. İdeal dönem 1 yaş öncesidir.

İnmemiş Testis Ameliyatı Sonrası

Bebekler genelde ameliyatın ertesi günü taburcu edilir. İleriki yaşlarda baba olabilir.  Ancak %10’da olsa inmemiş testisten dolayı bir infertilite (kısırlık) gelişme riski vardır. İnmemiş testis genelde tek taraflıdır. Ancak çift taraflıysa infertilite riski artar. %70’lere kadar çıkar.Ameliyatın 1 yaşından önce yapılması sperm hücrelerinin daha az zarar görmesini sağlar. İnfertilite riskini en aza indirir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *