• Hotline: +3 (092) 508-38-01
  • Address: 23, Medical Str., New York, USA
  • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
  • 0

Güvercin Göğüs Deformitesi

Güvercin göğüs deformitesi, göğüs kafesinde görülen bir şekil bozukluğudur. Çocuğun göğsünde şekil bozukluğunun yanı sıra, nefes darlığı, çarpıntı ve ağrı gibi farklı semptomlarla daha kendini gösterir. Güvercin göğüs deformitesi kunduracı göğüs deformitesi ile birlikte çocuklarda en sık görülen iki göğüs kafesi deformitesinden biridir.

Güvercin göğüs deformitesi, kaburgaların sternuma (iman tahtası) tutunduğu kıkırdaklarla ilgili bir hastalıktır. Bu kıkırdak dokularının büyüme esnasında tam olarak gelişmemesinden dolayı iman tahtası öne veya arkaya doğru yer değiştirir ve göğüs duvarı deformiteleri ortaya çıkar. Güvercin göğüs olgularında göğüs kafesinin ön kısmı dışarı doğru çıkıktır. Görülme sıklığı her 10 bin doğumda yaklaşık 6’dır. Erkek çocuklarında daha sık görülür.

Güvercin Göğüs Deformitesinin Nedenleri

  • Kaburganın kıkırdak bölümünde aşırı büyümeye neden olan kolajen metabolizma bozuklukları
  • Genetik

Belirtiler

  • Göğüs kafesinde şekil bozuklukları
  • Göğüste ağrı, nefes darlığı, çarpıntı
  • Ayrıca hastaların bir kısmında deformite kaynaklı psikolojik sorunlar da yaşanmaktadır.
  • Skolyoz (Güvercin göğüs deformitesi olan hastaların yaklaşık yüzde 12’sinde skolyoz vardır.)

Tanı

Hsatalığın tanısı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından yapılan fiziksel muayene ile rahatlıkla konur. Deformitenin şiddetini ve vücudu ne ölçüde etkilediğini saptamak için hastadan akciğer grafisi, omurga grafisi, solunum fonksiyon testi, ekokardiyografi istenebilir.

Tedavi

Tedavide amaç deformitenin düzeltilmesi varsa nefes darlığı, çarpıntı gibi farklı şikayetlerin ortadan kaldırılmasıdır. Güvercin göğüs deformitesinde ameliyatlı ve ameliyatsız yöntemler değerlendirilir. Güvercin göğüs deformitesi ameliyatı kapalı olarak yapılır. Ameliyat göğüs kafesinin yan kısımlarında açılan küçük kesilerden göğüs kafesinin düzeltilmesini içerir. Operasyon göğüs cerrahisi uzmanları tarafından yapılır. Bu ameliyatta göğüs kafesindeki deformiteyi giderecek bir bar yerleştirilir. Bu materyal ameliyattan yaklaşık 2 sene sonra çıkarılır. Ameliyat 18 yaşından sonra yerleştirilen barın 1 yıl daha kalması gerekebilir. Genel kabul ameliyatın 4 yaşından sonra yapılmasıdır. Postür bozukluğunu gidermek ve kas kuvvetini artırmak için tedaviler düşünülebilir. Ameliyat sonrası hastaların 3-5 gün hastanede kalması gerekir. Ameliyat sonrası hastanın ağrısı, kas güçsüzlüğü ve duruş bozukluğunun daha iyiye gitmesi için fizik tedavi önerilir. Ameliyattan sonra sekiz hafta ağırlık kaldırmaması gerekir. 4-12 hafta sonra hafif egzersizlere başlanabilir.

Bazı olgularda cerrahi dışı tedaviler de değerlendirilebilir. Ortez (ayarlı çelik korse) ile göğüs kafesine dıştan bası uygulanabilir. Hastanın yaklaşık 2 yıl boyunca günde 18-20 saat bu korseyi takması gerekir. Doğru hastalarda ve düzenli kullanımda deformite yüzde 75-80 oranında düzelebilmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *