• Hotline: +3 (092) 508-38-01
  • Address: 23, Medical Str., New York, USA
  • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
  • 0

Doğuştan Penis Eğriliği Nedir?

Doğuştan penis eğriliği, konjenital penil kruvatür, kordi ya da pipi eğriliği olarak tanımlanan erkek çocuklarında görülen doğumsal bir ürolojik anomalidir. Her 1000 yenidoğandan 1 ila 4’ünde görülür. Penisin doğuştan eğri olma durumudur. Anne karnında penis içindeki bazı yapılar tam olarak gelişmemesi bu eğriliğin ortaya çıkmasına neden olur. Çocukta böyle bir eğriliğin varlığı çocuk ereksiyon olduğunda fark edilir.

Doğumsal penis eğriliğine farklı doğumsal ürolojik anomaliler olan hipospadias hastalığı (idrar deliğinin doğal konumunda olmaması) ve/veya inmemiş testis de eşlik edebilir. Penisteki bu eğrilik farklı derecelerde olabilir. 15-20 derecelik bir eğrilik çocukta herhangi bir soruna neden olmazken 40-50 derecelik bir eğrilik psikolojik sorunlara neden olabilir. Gelecekte cinsel ilişkiye girmesine engel olur, doğal yolla çocuk sahibi olmasının önüne geçer. Doğumsal penis eğriliğinin tek başına çocukta herhangi bir idrar yapma problemine neden olması beklenmez.

İki tip penis eğriliği vardır; doğumsal ve edinsel. Kordi doğumsal penis eğrilidir. Edinsel penis eğriliğine ise Peyronie adı verilir. Bu hastalık genellikle 40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkar.

Belirtiler

Doğumsal penis eğriliğini ergenlik döneminden önce fark etmek genellikle mümkün değildir. Çocuk ilk kez ereksiyon olduğunda fark edilebilir. Ancak bazı olgularda detaylı bir muayene ile tanı koymak mümkün olabilir. Çocuk idrarını farklı yönlere doğru yapıyorsa da bu durum aile tarafından fark edilebilir.

Tedavi

Her doğumsal penis eğriliği tedavi gerektirmez. Eğriliğin tedavi edilmesi gerekiyorsa da bu prosedürün tıbbi açıdan acilen yapılması genellikle gerekmez. Çocuktaki ürolojik anomali yalnızca hafif bir kordiden ibaretse tedavi 15 yaşında yapılabileceği gibi 25 yaşında da yapılabilir. Doğumsal penis eğriliğinin tedavisi cerrahidir. Penis eğriliğine hipospadias ya da farklı bir ürolojik anomali eşlik etmiyorsa ameliyat genellikle 30-60 dakikada tamamlanır.

Çocuğun penisinde doğumdan itibaren ciddi bir eğrilik varsa bu durumun erkeden ortadan kaldırılması da düşünülebilir. 0-2 yaş arası ya da 5-8 yaş arası da ameliyat yapılabilir.

Ameliyat Nasıl Yapılır?

Penisteki eğriliğin derecesi cinsel ilişkiye girmeye engelse eğriliğin düzeltilmesi gerekir. Farklı cerrahi teknikler mevcuttur. Eğriliğin karşı tarafına açısal süturlar atılarak bu durum düzeltilebilir. Ameliyat peniste ciddi bir iz kalmayacak şekilde penisin sünnet hattından bir kesi yapıp, penis derisini sıyırarak yapılır. Penise ilaç enjekte edilerek erekte olması sağlanır ve eğriliğin tam olarak ortadan kaldırıldığından emin olunur. Ameliyattaki temel prensip penisin damar ve sinir yapısına herhangi bir zarar verilmeden operasyonun gerçekleştirilmesidir. Hastalar genellikle ameliyattan 1 gün sonra taburcu edilir. Penisin bir süre sargılı kalması gerekir. Ameliyat çocuk ürolojisi, çocuk cerrahisi ve üroloji hekimlerince yapılabilir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *