• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
Doğumsal Skolyoz
 • 0

Doğumsal Skolyoz Nedir?

Doğumsal skolyoz, yenidoğanın skolyoz ile dünyaya gelmesidir. Anne karnındaki bebeğin omurgası ilk 3 ayda tamamlanır. Omurgadaki bu anomalinin gebeliğin 2. ayında olduğu düşünülür. Doğumsal skolyoz olgularında omurgadaki bir veya daha fazla omur tam oluşmamış olabilir. Bebek ayrıca omurları birbirine yapışık olarak da dünyaya gelebilir. Omurlardaki bu anomaliden dolayı skolyoz meydana gelir. Anne karnında oluşan bu eğrilik omurilikte, kalpte, böbreklerde, yemek borusunda ve soluk borusunda çeşitli anomalilere neden olabilir. Tüm bunlar doğumsal skolyozu diğer skolyoz tiplerinden ayırır. Çünkü diğer skolyoz tiplerinde özellikle omurilikte bir sorun görülmesi beklenmez. Omurilikte görülen sorunlarda çocuğun bütün fonksiyonel becerilerini tehdit eder. Yani çocukta yürüme güçlüğü ve omurilik basısı nedeniyle felç gibi sorunlar görülebilir.

Genel olarak doğumsal skolyozun agresif seyirli olduğu bilinmektedir. Yani omurgadaki eğrilik zaman içinde daha eğrilecektir. Ancak hastalığın nasıl bir gelişim göstereceğini her zaman öngörmek zordur. Skolyozun derecesi uzun yıllar aynı kaldıktan sonra bir anda dramatik olarak artabilir ya da hastalık doğumdan sonra değil de daha ileri yaşlarda kendini gösterebilir.

Doğumsal Skolyozun Nedenleri

 • Bebeğin anne karnında geçirdiği enfeksiyonlar
 • Annede diyabet ve/veya hipertansiyon
 • Annenin alkol kullanması, sigara içmesi
 • Gebelik sürecinde annenin beslenmesinde eksiklikler (vitamin ve mineral eksiklikleri), bazı ilaçların kullanımı, gebelikte oksijensiz kalma
 • Kalıtsal özellikler

Doğumsal Skolyozun Belirtileri

Doğumsal skolyoz doğumdan kısa bir süre sonra rutin muayenede fark edilebilir. Öte yandan bazı doğumsal skolyoz olguları yaşamın ilk yıllarında kendini gizleyip ileriki yıllarda belirtiler verebilir. Peki, doğumsal skolyozun belirtileri nelerdir?

 • İki omuz arasında asimetri, iki kalça arasında asimetri
 • Kürek kemiklerinde öne eğrilik
 • Boyunda sertlik, kısalık, vücutta genel duruş bozukluğu
 • Kaburgalarda eksiklik, yapışıklık
 • Sırtta tüylenme, kamburluk, yumru, kemik çıkıntısı, cilt rengi farklılığı

Doğuştan skolyoz farklı doğumsal anomalilere de neden olabilir. Omurilik, kalp, yemek borusu ve böbrekler skolyozdan etkilenebilir. Buna bağlı farklı semptomlar izlenebilir.

Tedavi

Çocuğun yaşamına sağlıkla devam edebilmesi için omurgadaki eğriliğin düzeltilmesi gerekir. Tedavide çocuğun gelişimine, kuvvet ve duyu kaybına zarar vermeden eğrilik düzeltilmeye çalışılır.

Doğumsal skolyozda 3 temel tedavi vardır; gözlem, konservatif tedavi (korse, alçı vd.) ve cerrahi.  Eğrilik 40 derecenin altındaysa ilk aşamada korse ve alçı tedavisiyle skolyozun ilerlemesi durdurulmaya, eğrilik mevcut derecesinde tutulmaya çalışılır. Ancak bu yöntemlerle eğrilik kontrol altına alınmamışsa cerrahi tedavi planlanır. Doğumsal skolyozun cerrahi tedavisi de uzun sürelidir.

İlk ameliyatta omurgadaki eğrilik düzeltilmez. Çünkü bu amaca yönelik yapılan ameliyatlar (füzyonlu ve füzyonsuz skolyoz ameliyatı) çocuğun gelişimine zarar verir. Bunun yerine ilk aşamada kontrollü manyetik çubuk denilen cihazlara başvurulur. Bu metal çubuklar omurganın ilgi bölümlerine vidalar ile yerleştirilir. Çocuk büyüdükçe 6 ayda bir uygulanan işlemler ile mevcut çubuklar uzatılarak tedaviye devam edilir. Gelişen teknolojiyle bu çubukları uzatmak için ilave bir ameliyata gerek duyulmaz. Poliklinik ortamında bir kumandayla bu çubuklar uzatılabilir.

Ergenlik dönemine dek bu tedavi devam ediler. Ardından çocuğa uygulanan son bir ameliyatla (füzyon ameliyatı veya ipli skolyoz ameliyatı denilen füzyonsuz skolyoz ameliyatıyla) skolyozu kalıcı olarak tedavi edilir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *