• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
Çocukluk Çağı Beyin Tümörü
 • 0

Çocukluk Çağı Beyin Tümörü

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da maalesef beyin tümörleri ile karşılaşırız. Beyin tümörleri kafatasının içindeki tüm yapılarda oluşabilir. Bu hücreler, anormal büyüme ve çoğalma özelliğine sahiptir ve beynin çalışma mekanizmasını bozar. Çocukluk çağı beyin tümörleri çeşitli semptomlarla kendini gösterir.

Çocukluk Çağı Beyin Tümörü Belirtileri

Çocukluk çağı beyin tümörlerinin en önemli belirtileri geçmeyen baş ağrıları, kusma ve nöbet geçirme olarak sıralanabilir.  Çocukluk çağı beyin tümörü belirtileri şöyledir:

 • Uyandıktan sonra kusma
 • Kol ve ayakta güçsüzlük, hareketlerde yavaşlama
 • Yüz felci
 • Nöbet (sara krizi)
 • Görme problemleri (görüş kaybı, gözlerin yukarı bakamaması, göz kayması, sağa-sola bakış zorluğu)
 • Bebeklerde sürekli ağlama
 • Huzursuzluk, iştahsızlık
 • Ense sertliği

Çocukluk çağında görülebilen farklı beyin tümörlerleri vardır. En sık görüleni ise medulloblastomlardır.

Medulloblastom Nedir?

Medulloblastom çocuklarda en sık karşılaştığımız beyin tümörü türüdür. Kötü huylu bir tümördür. Genellikle 3 ila 8 yaş arasında kendini gösterir. Çocukluk çağında görülen tüm beyin tümörlerinin yaklaşık yüzde 20’sini kapsar. Ayrıca çocuklarda görülen tüm kanser olgularının yüzde 3’ünü oluşturur. Beynin arka çukurunda bulunan posterior fossa’da oluşur.  Tümöre bağlı olarak çocukta hidrosefali de gelişebilir.

Tanı

Tanı da altın standart MR görüntülemesidir. MR ile tümörün şekli, boyutu, konumu tespit edilir. Tedavi planlanır. Bazı olgularda beyinden biyopsi almak gerekebilir. Bu işlem özellikle beyin sapı ve diffüz tümörlerinde yapılır. Tümörü çıkarmanın çocuğa zarar verebileceği veya tümör büyümesinin yavaş seyrettiği olgularda bu işlem uygulanabilir

Çocukluk Çağı Beyin Tümörü Tedavisi

Beyin tümörü tedavisinde cerrahi, radyocerrahi, radyoterapi ve kemoterapi seçenekleri mevcuttur. Çocuğun genel sağlık durumuna ve tümörün türüne göre bu seçeneklerden biri veya birkaçı uygulanabilir.

Kötü huylu bir tümörden bahsediyorsak tedavideki temel prensip tümörü mümkün olduğunca temizlemek ve sonrasında radyoterapi ve/veya kemoterapi ile tedaviye devam etmektir. Ancak çocuk hastalarda radyoterapi ve kemoterapi kullanmak konusunda temkinli olunmalıdır. Kemoterapi ilaçları çocuklar üzerinde çok ciddi yan etkilere sahiptir. Radyoterapi de ise yüksek enerjili X-ışınları verilir. Bu ışınlar üreyen hücreleri öldürebilir, üremelerini durdurabilir. Çocukta kalıcı fiziksel, zihinsel hasarlar bırakabilir.

Cerrahi

Özellikle medulloblastom tedavisinde ilk aşamada uygulanan tedavidir. Uygun hastalarda tümör totale yakın çıkarılılabilir. Ameliyat esnasında nöromonitörizasyon ile hastanın sinir fonksiyonları kontrol edilir. Sağlıklı dokulara bir zarar vermeden ameliyat neticelendirilir.

Radyoterapi

Çocuk 3 yaşından büyükse radyasyon tedavisi uygulanabilir. 0-3 yaş arası çocuklarda radyasyon tedavisinden mümkün olduğunca kaçınmak gerekir. Radyasyon tedavisi 3 yaş üzeri hastalarda tedavinin en önemli parçalarından biridir.

Kemoterapi

3 yaşından büyük çocuklarda kimi zaman radyoterapiyle birlikte kimi zaman ise tedavi bittikten sonra adjuvan (koruyucu) tedavi olarak uygulanabilir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *