• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
 • 0

Çocuklarda UPJ Darlığı

UPJ darlığı ya da üreteropelvik bileşke darlığı olarak tanımlanan doğumsal bir ürolojik anomalidir. Bebek anne karnındayken böbrek ve idrar kanallarının sağlıklı bir şekilde gelişememesi sonucu UPJ darlığı görülür. Çocuklarda böbrek şişmesine (hidronefroz) neden olabilir. Böbrek fonksiyonlarında kayıp izlenebilir. Ağrı, idrar yapma güçlüğü ve idrar yolu enfeksiyonlarıyla kendini gösterebilir. Ortalama her 1500 çocukta 1 görülür. Erkek çocuklarında ve daha çok sol tarafta olur. UPJ darlığı tanısı sonrası bebek hemen ameliyat edilmez. 4-5 yaşa kadar takip edilir ve anomalinin kendiliğinden düzelmesi beklenir. Darlık kendiliğinden geçmezse veya darlık böbrek fonksiyonlarını tehdit ederse cerrahi müdahale gerekir. Ameliyat üroloji, çocuk üroloji veya çocuk cerrahisi uzmanları tarafından yapılabilir.

Üriner Sistem Nasıl Çalışır?

Üriner sistem yukarıdan aşağıya doğru böbrekler, üreter, mesane ve üretradan oluşur. Böbreklerde üretilen idrar böbrek havuzcuğunda toplanır. Üreterden geçer. Mesaneye dek devam eder. Mesanede birikir. Üretrayı takip ederek idrar deliğinden çıkış yapar. UPJ darlığı olgularında üreteropelvik bölgedeki darlık nedeniyle idrar böbrekten rahatça tahliye edilemeyebilir.

Belirtiler

 • İdrarda kan
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Böbreğin şişmesi (hidronefroz)
 • Ağrı
 • Ateş
 • Kusma
 • İdrar yapmada güçlük

Tanı

Gebelik sırasında anneye yapılan rutin ultrasonlar esnasında UPJ darlık tespit edilebilir. Doğumdan sonra ise bebeğin şikayetleri nedeniyle yapılan idrar testi, idrar kültürü, USG, BT ve böbrek sintigrafisi gibi tetkiklerle hastalığın tanısı konulabilir. Öte yandan çocuk uzun yıllar yetişkin oluncaya dek UPJ darlığı belirtisi göstermeyebilir. Tanı çok daha ileri bir yaşta konabilir.

Nedenleri

 • Bebeğin anne karnında gelişimi esnasında böbrek ve idrar kanallarının sağlıklı bir şekilde gelişememesi
 • Üreteropelvik bölge üzerine gelen damar basısı
 • Nadiren enfeksiyonlar, cerrahi girişimler ve travmalar

Tedavi

Her UPJ darlığı tedaviye ihtiyaç duymaz. UPJ darlığı olan çocukların büyük bir bölümünde darlık zaman içinde geçer. Genellikle 2 yaş civarı darlığın ortadan kalktığı izlenir. Darlığın 4-5 yaşına kadar da kendiliğinden iyileşme şansı vardır. Ancak bu yaştan sonra darlığa tıbbi tedavi uygulamak gerekir. UPJ darlığının tedavisi pyeloplasti adı verilen cerrahi müdahaledir. Çocuğun yaşı daha küçük olsa bile darlık nedeniyle bazen böbrek fonksiyonları zarar görebilir. Bu durumda da tedaviye başvurmak gerekir. Böbrek havuzcuğunun genişlemesi 20 mm’i geçtiyse ya da çocuk sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa cerrahi müdahale değerlendirilebilir.

Ameliyat Nasıl Yapılır?

UPJ darlığı ameliyatı küçük kesilerden vücuda girilerek yapılır. Ameliyatta böbrek çıkışındaki dar segment kesilerek çıkarılır. Ardından böbrek havuzcuğu ve üreter yeniden birbirine birleştirilerek dikilir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *