• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
Çocuklarda İlaç Alerjisi
 • 0

Çocuklarda İlaç Alerjisi

Kullanılan bazı ilaçlar çocuklarımızın vücudunda alerjik tepkimelere yol açabilir. Birçok ilaç grubunda bu risk vardır; ağrı kesiciler, antibiyotikler, lokal anestetik maddeler, genel anestezi ilaçları, radyolojide kullanılan kontrast maddeler çocuklarda ilaç alerjisine neden olabilir. Hatta alerjiyi gidermek için alınan ilaçlar dahi kimi zaman ilaç alerjisine yol açabilir. Kullanılan ilaçların yüzde 15 ila 25’inde istenmeyen ilaç reaksiyonları geliştiği bildirilmektedir.  Ciddi tepkimelere yol açan (alerjik şoklar) ilaç reaksiyonları ise yüzde 1 ila 2 oranındadır. Çocuğumuzun vücudu bir ilaca alerjik reaksiyon gösterdiğinde o ilacı/tedaviyi terk edip, yeni bir ilaca ya da tedaviye başlamak gerekir.

Çocuklarda İlaç Alerjisi Belirtileri

İlaç alerjisinin belirtileri farklı düzeylerde olabilir. Çocukta basit bir deri döküntüsü olabileceği gibi hayatı tehlikeye atabilecek alerjik şok da gelişebilir. Çocuklarda ilaç alerjisinin belirtileri şöyledir:

 • Deride kaşıntılı döküntü (İlacı aldıktan en geç 3 hafta sonra çıkar. Genelde gövdede olur.)
 • Göz kapaklarında ve dudakta şişme
 • Eklemlerde ağrı ve şişlik
 • Damar iltihabı (vaskülit)
 • Deride soyulma
 • Ağız içinde döküntü ve soyulma
 • Ateş
 • Halsizlik
 • Deride kızarıklık, ısı artışı
 • Nefes sıkışması
 • Tansiyon düşüklüğü,
 • Kramp tarzı karın ağrısı
 • Lenf bezlerinde büyüme

Başlıca İlaç Alerjileri

 • Antibiyotikler: Penisilin, sefalosporinler ve sulfanamidler grubu antibiyotikler çocuklarda alerjik reaksiyona yol açabilir. Penisilin alerjisi yüzde 1 ila 10 arasıdır. Yüz binde 1 ila 5 arası da hayatı tehdit eder.
 • Kontrast maddeler: Tanı amaçlı istenen bazı radyoloji tetkiklerinde çocuğa kontrast madde vermek gerekebilir. Bu maddeler alerjik reaksiyona yol açabilir. Çocuğa kontrast madde vermeden önce ilaç reaksiyonunu önleyecek farklı bir ilaç da vermek gerekebilir.
 • Lokal anestetikler: Küçük cerrahi müdahalelerde ilgili bölgeye lokal anestezi yapmak gerekir. Anestezi ilacının içinde bazı maddeler alerjiye neden olabilir. Nadir görülür.
 • Genel anestetikler: Genel anestezi verilen çocuklarda nadiren alerji gelişir. Alerjik reaksiyonların %60 ila %70’i nöromusküler ilaçlara, %15’i latekse karşı gelişir.
 • Ağrı kesiciler
 • Konvulsiyon ilaçları

Ailesinde alerjisi olan ve hastalık gelişme riski yüksek olan çocuklarda ilaç alerjisi riski sağlıklı çocuklara göre daha yüksek değildir. Ancak bu çocuklarda gelişen ilaç alerjisi reaksiyonları daha ciddi reaksiyonlara neden olabilir.

Tanı

Çocuğun ilaç alerjisi olup olmadığı bazı testlerle ortaya konulabilir.

 • Deri prick testi: Alerjenin deri tabakasına enjeksiyon yoluyla uygulanmasını içerir. Çocuğun penisilin, lokal anestetik madde, kas gevşetici ve insülin ilaçlarına alerjisi olup olmadığını gösterir.
 • Kandan spesifik immünoglobulin E değerlerine bakılabilir.
 • İlaç yama testi: Alerjenlerin alüminyum disk içinde sırta yapıştırılması ve en az 48 saat süre cilde temasını içerir.

İlaç Alerjisinin Tedavisi

İlaca verilen alerjik reaksiyonun ortadan kalkması için alınan ilacın bırakılması, farklı bir ilacın alınması veya tedavinin değiştirilmesi gerekir. Çocuğun sürekli kullanması gereken bir ilaç var ve bu ilaca da alerjik bir reaksiyon söz konusuysa küçük dozlarla çocuğa ilaç vererek alerjik reaksiyonların kaybolması amaçlanabilir. Bu uygulama çocuk alerji uzmanı gözetiminde yapılmalıdır.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *