• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
 • 0

Çocuklarda Horlama

Aynı yetişkinler gibi çocuklar da horlar. Çocuklarda horlama çeşitli nedenlerle ortaya çıkabiliyor. İlk akla gelen nedenler ise geniz eti büyümesi, bademcik büyümesi ve tedavi edilmemiş burun tıkanıklıkları olarak sıralanıyor. Ayrıca obezite, uyku apnesi, alerji gibi farklı nedenlerle de horlama ortaya çıkabiliyor. Sürekli horlayan çocukta horlamanın nedenine bağlı olarak büyüme ve gelişme geriliği ortaya çıkabiliyor.

Çocuklarda Horlamanın Nedenleri

 • Geniz eti büyümesi: Çocuklarda horlamaya en sık neden olan durum geniz etinin büyümesidir. Geniz eti farklı nedenlerle zaman içinde büyüyebilir. Alerjik problemler, hava kirliliği, sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları, genetik nedenler geniz etinin büyümesine yol açabilir. Bu durumda çocuk da horlayabilir.
 • Bademcik büyümesi: Geniz eti gibi bademciğin de çeşitli nedenlerle normal sınırlarının üzerine çıkması sonucu horlama söz konusu olabiliyor.
 • Obezite: Birikmiş fazla yağ dokuları nedeniyle üst havayolunda darlık ve bunun sonucunda da horlama gelişebilir.
 • Uyku apnesi
 • Tedavi edilmemiş burun tıkanıklıkları
 • Alerji
 • Burunda kemik eğriliği

Çocuklarda Horlamanın Sonuçları

Horlama bir hastalık değildir. Çocuktaki hastalığın ya da rahatsızlığın ortaya çıkardığı bir sorundur. Horlamaya yol açan sorunlar ve horlama uykudan alınan verimi azaltır. Bu da çocuklarımızın sağlığını, sosyal yaşamını, ruh sağlığını, okul başarısını olumsuz olarak etkileyebilir. Uyku sorunları ve horlama çocuklarımızın büyümesini olumsuz etkileyebilir. Günlük yaşamlarında halsiz, yorgun, dikkatsiz, dağılmış görünmelerine yol açabiliyor. Dahası geceleri idrar kaçırma, bilişsel bozulmalar, kalpte ritim bozuklukları gibi durumlara neden olabiliyor.

Çocuğumu Hangi Durumlarda Doktora Götürmeli miyim?

 • Horlamanın kronikleşmesi, gittikçe şiddetlenmesi
 • Uyku apnesi
 • İşitme kaybı şüphesi
 • Sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonları

Tanı

Hekimin yaptığı fiziksel muayenenin ardından ihtiyaç duyulursa kafa yan filmi, burun endoskopisi gibi görüntüleme işlemleriyle hastanın tanısı konur. Elde edilen bilgiler ışığında hastanın tedavisi planlanır.

Tedavi

Horlamanın nedenine bağlı olarak tedavi planlanır. Sorun geniz etinin ya da bademciğin büyümesinden kaynaklanıyorsa bu dokuların vücut dışına çıkarılması gerekir. Böylece kendi de başlı başına bir sorun haline gelen horlama ortadan kaldırılır.

Horlama burnun sürekli tıkanmasından dolayı ortaya çıkıyorsa bu tıkanıklığı ortadan kaldıracak işlemler uygulanır. Örneğin burun kemiğinde bir eğrilik var ve bu yüzden burun sürekli tıkanıyorsa ameliyatla eğriliği ortadan kaldırmak gerekir.  Horlamanın nedeni obezite ise çocuğumuza özel bir beslenme programı oluşturarak kilo vermesini isteriz. Kilo verdikçe horlama da kendi kendine yok olur. Alerji veya sık sık geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle burnu tıkanan ve horlayan çocuklarda ise sorun zaman içinde kendiliğinden geçebilir. Çocukların büyüdükçe alerjileri hafifler ve daha az üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmeye başlarlar. Bunun sonucu olarak da horlama ortadan kalkabilir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *