• Hotline: +3 (092) 508-38-01
  • Address: 23, Medical Str., New York, USA
  • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
Çocuklarda Gece Alt Islatma
  • 0

Çocuklarda Gece Alt Islatma

Gece alt ıslatma ya da tıbbi adıyla enürezis nokturna. Çocuklar ortalama 2 yaşında tuvalet eğitimi alır. Tuvaleti geldiğinde haber verir, ihtiyacı olduğunda yardım ister ya da doğrudan gider kendi ihtiyacını giderir. Aldığı eğitimi zamanla pekiştirir. Nihayetinde de tuvaletini düzenli ve sorunsuz olarak yapma becerisini kazanır. Bu durum ilk aşama sadece gündüz tuvaleti için geçerlidir. Yani çocuk gündüzleri tuvaletini rahatça yapar ancak geceleri tuvalet rutini bulmakta sorun yaşayabilir. Tuvalet eğitimi alan çocuklarda bez takmayı da artık hiçbir şekilde önermediğimiz için gece alt ıslatma kaçınılmaz olur. Bu nedenle çocuklarda gece alt ıslatma olgusuyla sık karşılaşırız. Bu normaldir ve bir sorun olarak düşünülmez. Çocuk zaman içinde gece tuvalet rutinine de alışır. Ancak kimi çocuklarda bu süreç uzayabilir. 5 yaşına kadar dahi devam edebilir. Çocuk 5 yaşını geçtiyse ve hala altını ıslatıyorsa o zaman bir sorundan bahsetmek gerekir. Biz bu durumu gece alt ıslatma veya enürezis nokturna olarak adlandırırız.

Gece Alt Islatma (Enürezis Nokturna) Nedir?

5 yaşını geçmiş olan çocuğun geceleri altını ıslatmasına verilen isimdir. Toplumda görülme sıklığı ortalama %15’dir.

Gece Alt Islatma Hangi Sorunlara Yol Açıyor?

Gece alt ıslatmanın kendisi başlı başına bir sorundur. Ancak yarattığı farklı problemler de vardır. Çocuğun, ebeveynlerin varsa ailedeki diğer çocukların yaşam kalitesini düşürür. Çocuk okula başladıysa ve hala geceleri altını ıslatıyorsa okula gitmek istemeyebilir, okul başarısı düşebilir ve sosyal ilişkilerinde sorun yaşayabilir.

Nedenleri

Genetik: Gece alt ıslatmaya neden olan en önemli faktör genetik mirasımızdır. Bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar göstermektedir ki,

  • Hem anne hem babanın çocukluğunda gece alt ıslatma öyküsü varsa çocuğun da bu sorunla karşılaşma olasılığının %77
  • Sadece annede veya sadece babada varsa %44
  • Anne babada olmasa bile dede, nene, amca, hala gibi akrabalarda gece alt işeme geçmişi varsa yine bir ölçüde risk artar.

Uyanma bozukluğu: Uyku esnasında mesane çalışır ve kasılır. Ancak çocuk bu durumu fark edemez ve uyanamaz ya da fark etse dahi uyanamaz.

Çocukta fizyolojik olarak uyku esnasında mesane aşırı aktif çalışabilir ve fazlaca kasılabilir.

Gece Alt Islatma Psikolojik Olabilir mi?

Hayır, psikolojik bir rahatsızlık olmadığı gibi oluşma nedeni de psikolojik değildir. Fakat bu durumun psikolojik bir boyutu mevcuttur. Gece alt ıslatma özellikle okul çağına gelmiş çocuklarda psikolojik sorunlara yol açabilmektedir.

Tanı

5 yaşını geçmiş, gece altını ıslatan, aile geçmişinde de böyle bir sorunu olan çocuklarda tanı kolayca konur. Ancak farklı bir işeme problemi olup olmadığını araştırmakta faydalı olacaktır. Kesin tanı için tam idrar testine ve işeme çizelgesine başvurulabilir. Gerekirse kan testleri de istenebilir.

Tedavi Nedir?

Gece alt ıslatma tedavi edilmesi gereken bir sorundur. Sorunun kaynağına göre farklı tedavi yaklaşımları mevcuttur. Bunlar nelerdir?

Davranışsal tedavi: Yaşam tarzı değişiklikleriyle çocuğun tuvalet alışkanlığı kazanması hedeflenir. Yatmadan 2 saat önce sıvı alımı kesilir. Ancak bu çocuk az su içsin anlamına gelmemelidir. Uyumadan mutlaka tuvalete gidilir. Uyuduktan 2 saat sonra ebeveynin çocuğu kaldırması ve tuvalete götürmesi gerekir.

İlaç tedavisi: Çocuk okula gidiyor ve hala geceleri altını ıslatıyorsa ilaç tedavisi düşünülebilir. Ağızdan alınan ilaçlar ile sorun giderilmeye çalışılır. Mesanenin daha geç dolması amaçlanır.

Alarm cihazı: Çocuğun yatağına ya da iç çamaşırına küçük bir alarm cihazı yerleştirilir. Alt ıslatma meydana geldiği anda alarm çalar.

Hangi Doktora Gitmek Gerekir?

İlk aşamada çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurmak gerekir. Gerekli durumlarda çocuk hekimi sizi bir üroloğa veya mümkünse bir çocuk üroloğuna yönlendirecektir.

Sonuç

5 yaşından sonra da devam eden gece alt ıslatma vakaları bir sağlık sorunudur. Tedavi edilmesi gerekir. Doğru yaklaşımla ve 5-6 aylık bir tedaviyle tedavisi mümkündür.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *