• Hotline: +3 (092) 508-38-01
  • Address: 23, Medical Str., New York, USA
  • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
Çocuklarda Epilepsi
  • 0

Çocuklarda Epilepsi

Epilepsi ya da sara hastalığı. Beyindeki sinir hücrelerinde oluşan anormal elektriksel aktivitelerdir. Herhangi bir tetikleyici olmadan çocuğun atak (nöbet) geçirmesi ve bu atakların tekrarladığı olgulardır. Nöbet esnasında çocuğun başı öne/yana düşer, ağzından salya gelir, el-kol-bacaklarda istemsiz hareketler oluşur. Bilinç kaybı ve idrar kaçırma görülebilir. Ergenlik yetişkinlerden çok çocuklarda, en sık da ergenlerde görülür. En sık ergenlik dönemindeki çocuklarda görülür.

Tüm çocukların yaklaşık %5’inin yaşamları boyunca en az bir kez nöbet geçirdiği biliniyor. Bu çocukların %1’ine ise epilepsi tanısı konuluyor.

Belirtileri

Epilepsinin en önemli belirtisi hastanın geçirdiği nöbetlerdir.

Tanı

Epilepsinin tanısı çocuk nöroloğunun fiziksel muayenesi ve EEG taraması ile konur. EEG beyindeki elektriksel aktiviteyi gösterir. Epilepsi tanısında MR ve BT görüntülemelerine de başvurulabilir. Özellikle ilaçlarla geçmeyen bir epilepsi söz konusuysa çocuktan mutlaka MR istenir. Bu tür hastaların MR görüntülemesinde genellikle beyinde epileptik bir alan izlenir.

EEG Nasıl Çekilir?

EEG cihazında bulunan elektrodlar, çocuğun kafasına yerleştirilir. Hasta bebekse çekimin uyku saatine getirilmesi gerekir. İşlem yaklaşık 60 dakika sürer.

Neden Oluşur?

Epilepsinin birçok farklı nedeni olabilir. Epilepsiye neden olduğu bilinen en yaygın unsurlar şöyledir:

  • Anne karnında geçirilen enfeksiyonlar
  • Bebeğin doğum esnasında oksijensiz kalması
  • Gelişimsel beyin malformasyonları
  • Genetik yatkınlık

Tedavisi

Epilepsinin tedavisinde ki ilk seçenek ilaç tedavisidir. EEG görüntülemesi sonrası epilepsinin türüne göre çocuk nörolojisi uzmanı uygun epilepsi ilacını seçerek, çocuğa reçete eder. Tedaviye başlar.

Hastaların dörtte üçünde ilaçlarla sorun çözülür. Ancak epilepsi hastalarının yaklaşık dörtte birinde ilaç bir sonuç vermez. Verse de zamanla etkisini yitirir. Bu durumda cerrahi yöntem değerlendirilir. Cerrahiye geçmeden önce farklı epileptik ilaçlarla 2 yıl boyunca tedavi devam eder. Epilepsi nöbetlerinin çocuğun beyin gelişimini olumsuz etkileyeceği düşünülerek çocuk hastalarda bu süre biraz daha kısa olabilir.

Epilepsinin Cerrahi Tedavisi

Rezektiv cerrahi en sık uygulanan ameliyattır. Bu ameliyatla beyinde epilepsi krizine neden olan bölge tamamen çıkarılır. İkinci seçenek fonksiyonel cerrahidir. Bu tedavide ise nöbetin yayılım yolları kesilir. Epilepsi tamamen geçmez ancak epilepsi krizlerinin sıklığı ve şiddeti önemli derecede azalır. Ameliyattan sonra kısa süreli ilaç kullanımına devam etmek gerekebilir. İyileşmeyle birlikte zaman içinde ilaç kullanımı azalır/bırakılır.

Ameliyat doğru hastalarda oldukça faydalı olmakla birlikte cerrahinin doğası gereği çeşitli riskler de barındırır. Ameliyat kararını bu konuda uzman bir beyin cerrahı ve çocuk nörolojisi uzmanıyla birlikte değerlendirmek ve karar vermek gerekir.

Not: Epilepsisi ilaçla geçmeyen kimi çocuklarda MR taraması sonucu beyin tümörü, beyinde damarsal bir hastalık ya da beyin travması görülebilir. Bu durumlarda epilepsi nöbetlerine yol açabilir. İlgili hastalığı tedavi ederek epilepsiyi de yok etmek mümkün olur.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *