• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
Çocuklarda Burun Kemiği Eğriliği
 • 0

Çocuklarda Burun Kemiği Eğriliği (Septum Deviasyonu)

Çocukların burnu çeşitli nedenlerle tıkanabilir. Bunlardan biri de burun kemiğinin (septumunun) eğriliğidir. Burun septumu burnun orta hattındaki kemik ve kıkırdaktan oluşan  burnu iki bölüme ayıran perde benzeri bir dokudur. Doğumsal veya edinsel nedenlerle septum eğrilebilir. Septumun eğriliğine septum deviasyonu denir. Ülkemizde oldukça sık görülür. Peki, çocuklarda burun septumu eğriliğinin nedenleri nelerdir?

 • Doğum esnasında geçirilen travmalar
 • Erken çocuklukta buruna alınan darbeler
 • Kalıtsal özellikler

Burun Kemiği Eğriliği Olan Çocukların Şikayetleri Nelerdir?

 • Nefes almada güçlük
 • Sürekli ağızdan nefes alma nedeniyle sık hasta olma
 • Yüz ve çene gelişiminde problemler , yüzde asimetri, çene ve dişlerin yapısında bozulmalar
 • Büyüme gelişme geriliği
 • Horlama, uyku problemleri, tıkayıcı uyku apnesi
 • Üst solunum yolu direnç sendromu
 • Gece yatağa işeme
 • Huzursuzluk, sinirlilik
 • Okul başarısında düşme

Burun kemiği eğriliği tanısı kulak burun boğaz uzmanı tarafından yapılan muayenede burun içinin ucunda ışık olan bir kamerayla görüntülenmesiyle birlikte rahatlıkla konur.

Tedavi

Septum deviasyonunun tedavisi cerrahidir. Kulak burun boğaz uzmanı tarafından açık veya endoskop yardımıyla kapalı yöntemle burun kemiği düzeltilebilir. Bu ameliyat yetişkinler arasında oldukça yaygındır. Ancak ameliyatın hangi çocuklara uygulanabileceği konusunda tartışmalar vardır. Bazı çalışmalar ameliyatın septum gelişimini engelleyeceğini ve hatta şekil bozukluğuna yol açacağı belirtmektedir. Ancak güncel teknolojiyle birlikte bu ameliyatların çocuklara da yapılabileceği bildirilmektedir. Böylece çocuklar rahat nefes almaya başlayabilir ve burun kemiği eğriliğinin getirdiği şikayetlerden kurtulabilir.  Ayrıca septumunun erken dönemde düzeltilmesinin burun ve yüz büyümesini olumlu olarak etkilediği de belirtilmektedir. Hatta bazı çocuklarda ameliyat sonrası (yaklaşık 1 yıl sonra) burun dış görüntüsünün düzeldiği de gözlemlenmiştir. Çocuklara yönelik yapılan burun kemiği eğriliği ameliyatlarında çocuğun burun gelişimine zarar vermemek için mümkün olduğunca az kıkırdak dokusu çıkarılmaya çalışılır.

Ameliyat için uygun yaş nedir?

Burun septumu hayatın ilk 2 yılında çok hızlı büyür. Bu büyüme 3-5 yaş arasında da yavaşlayarak devam eder ve durma noktasına gelir. Septum deviasyonu ameliyatı en erken 5 yaşında yapılabilir. Hastanın şikayetlerine ve genel sağlık durumuna göre KBB uzmanı tarafından ameliyata karar verilebilir. Özellikle ciddi solunum sıkıntısı çeken, gelişimleri sekteye uğramış, yeterli oksijen alamayan çocuklar bu yaşlarda ameliyat edilebilir. Ancak çocuğun sıkıntısı daha hafif ölçülerdeyse ameliyat genellikle ergenlik sonrasına bırakılır. Yapılan çalışmalarda çocukluk çağında septum ameliyatı geçiren her 3 çocuktan 1’inin erişkin dönemde yeniden ameliyat olmaları gerektiği bildirilmektedir. Erken dönem ameliyatlarındaki amaç çocuğun erişkin döneme kadar olan süreçte solunum fonksiyonunu kolaylaştırmak ve gelişim yolculuğunu kolaylaştırmaktır.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *