• Hotline: +3 (092) 508-38-01
  • Address: 23, Medical Str., New York, USA
  • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
  • 0

Çocuk yoğun bakım, yenidoğan döneminden sonra 0-18 yaş arası çocukların yoğun bakım süreçleriyle ilgilenen, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün yan dalıdır. Çocuk yoğun bakım uzmanları, genel pediatri uzmanlık eğitimlerinin ardından “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi” sınavı ile üç yıl boyunca çocuk yoğun bakım üzerine yan dal eğitimi alır ve çocuk yoğun bakım uzmanı unvanını kazanır. Bölümün temel ilgi alanı acil durumlar veya cerrahi operasyonlar sonrası yoğun bakım ihtiyacı olan çocuklardır.

Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Diğer yan dal uzmanlıklarının aksine çocuk yoğun bakım uzmanı hekimler birçok farklı hastalıkla ilgilenmek durumundadır. Beyin ameliyatı, organ nakli veya kalp operasyonu olan bir çocukla ilgilendikleri gibi trafik kazası geçiren bir çocuğunda yoğun bakım süreciyle de  ilgilenirler.

Çocuk Yoğun Bakımı Uzmanına Ne Zaman Gidilir?

Çocuk yoğun bakım hekimleri, poliklinik hizmeti vermezler. Yoğun bakımda yatan çocuk hastalarla ilgilenirler. Bu sebeple çocuk yoğun bakım hekiminden randevu almak diye bir durum söz konusu değildir. Acil veya cerrahi sonrası yoğun bakım yatışlarında gerekli olduğu takdirde çocuk yoğun bakım hekimiyle görüşülebilir. Ancak bu noktada da genellikle tedaviyi yapan hekim (çocuk sağlığı ve hastalıkları, beyin cerrahi, ortopedi, pediatrik kvc gibi) hasta ve hasta yakınlarıyla görüşme yapar.

Çocuk Yoğun Bakımı Olan Hastaneler

Çocuk yoğun bakım bölümü ülkemizde zor bulunan yan dal uzmanlıklarından biridir. Bunun nedeni, çocuk yoğun bakım bölümünün bir yan dal olarak ilk kez 2011’de asistan hekim kabul etmeye başlamasıdır. Bu nedenle çocuk yoğun bakım yan dal eğitimi almamış ancak bu alanda kendini geliştirmiş olan çocuk sağlığı ve hastalıkları ile yenidoğan yoğun bakım uzmanları da çocuk yoğun bakım servisinde görev alabilmektedir.

Çocuk yoğun bakım uzmanları ülkemizde üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren devlet hastanelerinde (eğitim araştırma hastanesi) ve üniversite hastanelerinde bulunmaktadır. Ayrıca bazı büyük ikinci basamak devlet hastanelerinde de bu uzmanlar görev alabilmektedir.

Not: 2019 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü raporuna göre sağlık bakanlığı hastanelerinde 1.043, üniversite hastanelerinde 588 ve özel hastanelerde 147 adet olmak üzere toplam 1778 çocuk yatağımız vardır. 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *