• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
 • 0

Çocuk Üroloji Nedir?

Çocuk üroloji bölümü, 0-18 yaş arası çocuklarda ürolojik hastalıklarla ilgilenen bir yan dal uzmanlığıdır. Hem üroloji hem de çocuk cerrahi uzmanlarının “çocuk ürolojisi” üzerine yan dal yapma hakkı bulunmaktadır. Çocuk üroloji dendiğinde akla gelen ilk işlem ise sünnettir. Sünnet oldukça ciddi bir cerrahi işlemdir. Mümkünse bir çocuk üroloğu tarafından değilse çocuk cerrahi veya ürolog tarafından yapılmalıdır. “Sünnetçi” olarak tabir edilen kişilere sünnet için başvurulmamalıdır. Çocuk ürolojinin sünnet dışında birçok hayati ilgi alanı vardır. Bölüm, böbrek, testis, idrar yolu, genital bölge ve mesanede görülen her türlü hastalıkla ilgilenmektedir.

Çocuk Ürolojisi Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

 • Böbrek ve idrar yolu hastalıkları: Hidronefroz(böbreğin şişmesi), doğuştan tek böbreğin olmaması, böbrek taşı hastalığı, vezikoüreteral reflü (böbrek reflüsü), üreterovezikal bileşke ve üretra darlıkları.
 • Penis Anomalileri: Hipospadias(peygamber sünneti) ve gömük penis en sık görülen anomalilerdir.
 • Testis ve Skrotum Anomalileri: İnmemiş testis, hidrosel (su fıtığı)
 • İşeme Bozuklukları: İnkontinans, uykuda işeme ve idrar kaçırma
 • Varikosel (Testisin damarlarının genişlemesi)
 • Kasık fıtığı
 • Kız çocuklarında yumurtalık kistleri ve genital bölge travmaları
 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Erkek çocuklarında sünnet ve sünnet komplikasyonları

Çocuk Üroloji Hekimine Ne Zaman Gidilir?

Aileler, çocuk üroloji uzmanına sıklıkla genel pediatri hekimi tarafından yönlendirilir. Aşırı ağlama, ateş, kusma, idrarda yanma gibi belirtilerle aileler çocuk hekimine başvurur. Genel değerlendirme sonrası çocuk uzmanı, idrar yolu enfeksiyonu ya da ürolojiyle ilgili farklı bir sorun saptayabilir. Bu durumda çocuk üroloğu hastayı sevk edebilir.

Aileler sünnet için de doğrudan çocuk ürolojisi uzmanına başvuru yapabilir.

Çocuk Ürolojisi Olan Hastaneler

Çocuk ürolojisi ülkemizde en zor bulunan yan dal uzmanlıklarından biridir. Bunun nedeni, çocuk ürolojinin bir yan dal olarak 2011 yılında kabul edilmiş olmasıdır. Bu nedenle çocuk üroloji yan dal eğitimi almamış olan birçok ürolog ve çocuk cerrahı da çocuk ürolojisiyle ilgilenmekte ve başarılı sonuçlar elde etmektedir.

Çocuk ürolojisi uzmanları ülkemizde üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren devlet hastanelerinde (eğitim araştırma hastanesi) ve üniversite hastanelerinde bulunmaktadır. Ayrıca bazı büyük ikinci basamak devlet hastanelerinde de çocuk ürologları görev alabilmektedir. Çocuk ürologları özel hastanelerin yanı sıra kendi muayenehanelerinde de hizmet verebilmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *