• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
 • 0

Çocuk Romatoloji Nedir?

Çocuk romatoloji 0-18 yaş arası çocuklarda romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenir. Çocuk romatoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün bir yan dalıdır. Çocuk romatoloji uzmanları, genel pediatri uzmanlık eğitimlerinin ardından “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi” sınavı ile üç yıl boyunca çocuk romatolojisi üzerine yan dal eğitimi alır ve çocuk romatoloji uzmanı unvanını kazanır. Bölümün temel ilgi alanı çocuklarda kas ve iskelet sistemi hastalıklarıdır.

Çocuk Romatoloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Çocuk romatoloji uzmanları kas ve iskelet sistemi hastalıklarının yanı sıra birçok farklı multisistem hastalıklarla  da ilgilenir. Bunlar nelerdir:

 • Büyüme ağrıları
 • Juvenil romatoid artrit (Çocukluk Romatizması)
 • Sebebi bilinmeyen ve tekrarlayan ateş
 • Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF)
 • Vaskülitler
 • Skleroderma
 • Spondiloartritler
 • Behçet hastalığı
 • Kawasaki hastalığı
 • Poliarteritis nodosa ve mikroskopik polianjitis
 • Psöriatik artrit
 • Benign hipermobil eklem hastalığı

Not: Çocuk romatoloji, bu veya farklı hastalıkların tanı ve tedavisinde genel pediatri, çocuk radyoloji, çocuk nöroloji, FTR, göz ve ortopedi gibi birçok branşla iş birliği yapar.

Çocuk Romatoloji Hekimine Ne Zaman Gidilir?

Hastalar sıklıkla çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları tarafından çocuk romatoloji bölümüne yönlendirilir. Genel pediatri uzmanı muayene esnasında bazı bulgulardan şüphelenerek çocuğu yan dal uzmanına sevk eder. Çocukluk çağında romatizmal hastalıklar iki grupta incelenir.

 • Genetik geçişli hastalıklar: En çok bilinen ve ülkemizde en yaygın görülen Akdeniz ateşi hastalığıdır.
 • Kazanılmış hastalıklar: Çevresel ve genetik özellikler birlikte etkili olur.  En bilineni çocuk romatizması olarak da adlandırılan juvenil idiopatik artrit hastalığıdır. Bu aynı zamanda çocukluk çağında en sık görülen üçüncü kronik sağlık sorunudur.

Çocuk Romatolojisi Olan Hastaneler

Ülkemizde üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren devlet hastanelerinde (eğitim araştırma hastanesi) ve üniversite hastanelerinde çocuk romatoloji uzmanı bulunmaktadır. Ayrıca bazı büyük ikinci basamak devlet hastanelerinde de çocuk romatoloji uzmanları görev alabilmektedir. Çocuk romatoloji uzmanları özel hastanelerin yanı sıra kendi muayenehanelerinde de hizmet verebilmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *