• Hotline: +3 (092) 508-38-01
  • Address: 23, Medical Str., New York, USA
  • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
  • 0

Çocuk Radyoloji

Çocuk radyoloji, radyoloji bölümünün bir yan dalıdır. Radyoloji uzmanları “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi” sınavı ile iki yıl boyunca çocuk radyoloji üzerine yan dal eğitimi alır ve çocuk radyoloji uzmanı unvanını kazanır.

Çocuk Radyoloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Radyoloji ile hastalıkların kesin tanısı konulur. İlgili hekimler çocuğun böbreğinde, beyninde, omurgasında bir sorun olduğunu düşünüyorsa mutlaka ileri görüntüleme teknolojilerine başvurur. Çocuk radyoloji uzmanı görüntüleme işlemini yapar, görüntüleri değerlendirir ve bir rapor olarak ilgili uzman doktora sunar. Çocuk radyolojisi bölümünde en sık kullanılan teknolojiler şu şekildedir:

  • MR
  • Ultrasonografi
  • Bilgisayarlı Tomografi

Çocuk Radyoloji Hekimine Ne Zaman Gidilir?

Yetişkin radyolojide olduğu gibi çocuk radyolojide de doğrudan çocuk radyolojisi uzmanına başvurulmaz. Ebeveynler çocuklarının hastalığı doğrultusunda uzman doktora başvurur ve bu doktor da çeşitli görüntüleme yöntemlerinden yararlanmak için hastayı çocuk radyolojisi bölümüne yönlendirir. Çocuk radyoloji, genellikle hastayı tedavi etmez sadece tanı koyar. Girişimsel radyoloji üzerine eğitim alan radyoloji uzmanları tedaviye yönelik de hizmet verir. Ancak bu çoğunlukla yetişkin vakalar için geçerlidir.

Çocuk Radyolojisi Olan Hastaneler

Çocuk radyolojisi ülkemizde en zor bulunan yan dal uzmanlıklarından biridir. Bunun nedeni, çocuk radyolojinin yeni bir yan dal olmasıdır. Bu nedenle yan dal eğitimi almamış radyoloji uzmanları da çocuklarla ilgilenmekte ve tüm görüntüleme işlemlerini başarıyla gerçekleştirmektedir.

Çocuk radyolojisi uzmanları ülkemizde üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren devlet hastanelerinde (eğitim araştırma hastanesi) ve üniversite hastanelerinde hizmet vermektedir

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *