• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
 • 0

Çocuk Psikiyatri Nedir?

Tam adıyla “çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları” bölümü 0-18 yaş arası çocukların psikolojik, ruhsal ve sosyal sorunlarıyla ilgilenen bir uzmanlık dalıdır. Çocuk psikiyatri bir yan dal değildir. Tıp fakültesinin ardından “tıpta uzmanlık sınavı” ile girilen bir bölümdür. Çocuk psikiyatri uzmanları, çocukların psikolojik sorunlarını anlamaya ve tedavi etmeye çalışır. Bölüm, şüphesiz toplum sağlığı açısından da oldukça değerlidir. Sağlıklı bir ruha sahip genç bireyler yetiştirmek toplumun huzur ve mutluluk içinde yaşaması için önemlidir.

Çocuk Psikiyatri Hekimine Ne Zaman Gidilir?

Aileler çocuk psikiyatri uzmanına genel pediatri ve çocuk nöroloji hekimleri ya da ilk aşamada başvurulabilecek olan çocuk psikoloğu tarafından yönlendirilebilirler. Kimi zaman öğretmen, çocukta sosyal veya ruhsal bir sorun olduğunu fark eder ve bunu aileye iletilir. Ayrıca ailelerin de doğrudan çocuk psikiyatristine başvurması mümkündür. Çocuk psikiyatristine çocukluğun her çağında başvurmak mümkündür. En sık başvuru nedenleri ise şu şekildedir:

 • Zeka geriliği
 • Öğrenme bozuklukları
 • İletişim problemleri
 • Konuşma geriliği
 • Otizm
 • Davranış bozuklukları
 • Uyku sorunları
 • Tik
 • Okul reddi ve sorunları
 • Anne-baba-çocuk sorunları, çatışmaları
 • Kardeş ya da akran iletişim bozuklukları
 • Kimlik bunalımı
 • Ergenlik sorunları

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Çocuk psikiyatrisi her türlü ruhsal, sosyal ve psikolojik sorunlarla ilgilenir. Ayrıca beyinde oluşan yapısal bozuklukların tedavisinde çocuk nöroloji, beyin cerrahi, çocuk gelişimi gibi disiplinlerle bir arada çalışır.

 • Otizm
 • Depresyon
 • Davranış Bozuklukları (söz dinlememe, karşı gelme, yalan söyleme, izinsiz eşya alma…)
 • Öğrenme bozuklukları (Disleksi gibi)
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Okul reddi, sınav kaygısı
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • İnternet, telefon, bilgisayar, oyun bağımlılığı
 • İntihar düşünceleri, kendine zarar verme (jiletle çizik atma gibi)
 • Sürekli kaygılı olma hali (ayrılma kaygısı, sosyal fobi…)
 • Travma
 • Geçmeyen baş ağrısı, karın ağrısı gibi psikosomatik durumlar
 • Uyku ve beslenme sorunları
 • Konuşma bozuklukları (Kekemelik, geç konuşma)
 • Arkadaş uyumsuzluğu
 • Cinsel gelişim ve cinsellikle ilgili sorunlar
 • Zeka geriliği
 • Psikoz (şizofreni) ve bipolar bozukluk

Çocuk Psikiyatrisi Olan Hastaneler

Ülkemizde üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren devlet hastanelerinde (eğitim araştırma hastanesi) ve üniversite hastanelerinde çocuk psikiyatri uzmanı bulunmaktadır. Ayrıca bazı büyük ikinci basamak devlet hastanelerinde de çocuk psikiyatristleri görev alabilmektedir. Çocuk psikiyatri uzmanları özel hastanelerin yanı sıra kendi muayenehanelerinde de hizmet verebilmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *