• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
 • 0

Çocuk Nefroloji

Çocuk nefroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün bir yan dalıdır. Çocuk nefroloji uzmanları, genel pediatri uzmanlık eğitimlerinin ardından “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi” sınavı ile üç yıl boyunca çocuk nefrolojisi üzerine yan dal eğitimi alır ve çocuk nefroloğu unvanını kazanır. Bölümün ilgi alanı çocuklarda böbrek sağlığıdır. 0-18 yaş arası hastalara yapılan böbrek nakillerinde, cerrahi ile birlikte süreçleri izler ve karar verir.

Çocuk Nefroloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Çocuk nefrolojisi uzmanları böbrek ve böbrekle ilişkili tüm hastalıklarla ilgilenir. Cerrahi bir müdahale söz konusu olduğunda genel cerrahi, çocuk cerrahi veya çocuk ürolojisiyle birlikte çalışır.

 • Üriner Sistem Anomalileri
 • Üretro-Pelvik Darlığı
 • Veziko-Üreteral Reflü
 • Hipoplazi, displazi, agenezi vb.
 • Nefrotik sendromlar, nefritler
 • Kistik nastalıklar, böbrek kistleri
 • Renal Tübüler Asidozlar
 • İdrar Yolu Enfeksiyonları
 • Taş Hastalığı
 • İşeme Bozuklukları
 • Hipertansiyon
 • Kronik ve Akut Böbrek Yetmezliği
 • Böbrek Nakli

Pediatrik Nefroloji Hekimine Ne Zaman Gidilir?

Diğer yan dal uzmanlıklarının aksine pediatrik nefroloji uzmanına doğrudan başvurulmaz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, çocuk cerrahı veya çocuk üroloğu hastayı ilk olarak görür ve sorunun böbrekle ilişkili olduğunu düşündükleri zaman hastayı çocuk nefrolojisine sevk eder. Çocuk nefrolojisi hastalığın kesin tanısını koyar ve tedavi seçeneklerini değerlendirir. Bir böbrek nakli tablosu söz konusuysa cerrahi ekiple birlikte hastaya tüm süreçlerinde eşlik eder.

Çocuk Nefrolojisi Olan Hastaneler

Ülkemizde üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren devlet hastanelerinde (eğitim araştırma hastanesi) ve üniversite hastanelerinde pediatrik nefroloji uzmanı bulunmaktadır. Çocuk nefroloji uzmanları genellikle organ nakli merkezi bulunan hastanelerde görev alırlar. Kendi muayenehanelerinde ve özel hastanelerde de hizmet verebilirler.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *