• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
 • 0

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Nedir?

Çocuk kalp ve damar cerrahisi 0-18 yaş arası çocuklarda kalp hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen bir bölümdür. Kalp ve damar cerrahisi uzmanlık alanının bir yan dalıdır. Çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanları, kalp ve damar cerrahisi eğitimlerinin ardından “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi” sınavı ile iki yıl boyunca çocuk kalp ve damar cerrahisi üzerine yan dal eğitimi alır ve pediatrik kalp ve damar cerrahı unvanını kazanır.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Çocuklarda gelişen tüm kalp hastalıklarının tanı ve tedavisi çocuk kardiyoloji ile çocuk KVC bölümleri tarafından gerçekleştirilir. Bu iki yan dal tüm kalp hastalıklarında iş birliği halinde çalışır.

 • Atriyal septal defekt (ASD)
 • Büyük arterlerin transpozisyonu
 • Akut romatizmal ateş
 • Aort darlığı
 • Aort koarktasyonu
 • Doğumsal kalp hastalıkları
 • Edinsel kalp hastalıkları
 • İnfeksiyöz miyokardit (miyokard kas tabakasının iltihabı)
 • Kalp romatizması
 • Çocukta mitral kapak prolapsusu (MVP)
 • Pulmoner darlık
 • Kalpte delik (şant lezyonları)
 • Kawasaki
 • Patent duktus arteriosus (PDA)

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Hekimine Ne Zaman Gidilir?

Aileler çocuk kalp ve damar cerrahisine doğrudan başvurmazlar. İlk aşamada genel pediatri veya çocuk kardiyoloji hastayı görür. Gerekli testler yapıldıktan ve tanı konulduktan sonra çocuk kalp damar cerrahları hastayı görür, değerlendirir ve tedavisini planlar.

Çocuk KVC Olan Hastaneler

Çocuk kalp ve damar cerrahisi bölümü ülkemizde zor bulunan yan dal uzmanlıklarından biridir. Bunun nedeni, çocuk kalp ve damar cerrahisinin bir yan dal olarak ilk kez 2002’de kabul edilmiş olmasıdır. Bu nedenle çocuk kalp ve damar cerrahisi hastalığı yan dal eğitimi almamış ancak bu alanda kendini geliştirmiş olan kalp ve damar cerrahları da çocukların kalp ameliyatını başarıyla yapabilmektedir.

Çocuk KVC uzmanları ülkemizde üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren devlet hastanelerinde (eğitim araştırma hastanesi) ve üniversite hastanelerinde bulunmaktadır. Ayrıca bazı büyük ikinci basamak devlet hastanelerinde de bu uzmanlar görev alabilmektedir. Çocuk KVC uzmanları özel hastanelerin yanı sıra kendi muayenehanelerinde de hizmet verebilmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *