• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
 • 0

Çocuk immünoloji ve alerji, temel olarak 0–18 yaş arası çocukların bağışlık sistemi ve alerji ile ilişkili hastalıklarıyla ilgilenir. Çocuk immünoloji alerji, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün bir yan dalıdır. Genel pediatri uzmanlık eğitiminin ardından “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi” sınavı ile üç yıl boyunca çocuk immünolojisi ve alerjisi üzerine yan dal eğitimi alınır. Böylece çocuk immünolojisi ve alerjisi uzmanı olmaya hak kazanılır.

Çocuk İmmünoloji Alerji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

 • Alerjiye bağlı nezle
 • Göz alerjisi
 • Astım
 • Egzema
 • Çeşitli besin alerjileri
 • İlaç alerjisi
 • Anaflaksi
 • Herediter anjioödem
 • İmmün yetmezlikler

Çocuk İmmünolojisi ve Alerjisine Ne Zaman Gidilir?

 • Hırıltılı ve hışıltılı solunum
 • Solunum sıkıntısı ve nefes darlığı atağı
 • Geçmeyen öksürük
 • Astım ve farklı alerjik hastalıklarda aile öyküsü olan bebekler
 • Geçemeyen burun tıkanıklığı, kaşıntı, hapşırık
 • Gözlerde yaşarma, kızarma, kaşıntı ve kabarıklık gibi sorunların ortadan kaybolmaması
 • Gıdalara bağlı döküntü yaşama
 • Egzama

Hangi Hastanelerde Var?

Çocuk İmmünoloji Alerji uzmanları, ülkemizde üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren kamuya bağlı eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde görev almaktadır. Çocuk İmmünoloji Alerji uzmanları ayrıca, özel hastanelerde, özel üniversite hastanelerinde ve kendi muayenehanelerinde hasta kabul etmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *