• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
 • 0

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Nedir?

Çocuk hematoloji ve onkoloji bölümü 0-18 yaş arası çocuklarda karşılaşılan kanser ve kan ile ilişkili hastalıklarla ilgilenir. Çocuk hematoloji ve onkoloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün bir yan dalıdır. Çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanları, genel pediatri uzmanlık eğitimlerinin ardından “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi” sınavı ile üç yıl boyunca çocuk metabolizma hastalıkları üzerine yan dal eğitimi alır ve çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı unvanını kazanır. Bölümün temel ilgi alanı çocukluk çağı kanserleridir. İlk akla gelen ise lösemi yani kan kanseridir. Ancak bunun yanında diğer tüm çocukluk çağı kanserlerinde de tedavi ekibinin bir parçası olurlar.

Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

 • Anemi
 • Akdeniz anemisi (Talasemi)
 • Hemofili
 • Kan hücreleri ile ilgili hastalıklar
 • Kanama hastalıkları
 • Lösemi
 • Çocukluk çağı iyi huylu tümörlerin (hemanjiom) tanı ve tedavileri
 • Çocukluk çağı tümörlerinin (lenfoma, beyin tümörü, kemik tümörü gibi ) tanı, tedavi ve takibi

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanına Ne Zaman Gidilir?

Çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanına genellikle löseminin tanı, tedavi ve takibi için başvurulur. Lösemi belirtileri şöyledir:

 • İştahsızlık
 • Kansızlık
 • Zayıflama
 • Bacaklarda kemik ağrıları
 • Cilt altı kanamaları
 • Burun ve diş eti kanamaları
 • Ateş
 • Baş ve karın ağrısı, kusma, görme sorunları ile de hastalık kendisini gösterebilir.

Ancak bu belirtiler farklı onlarca hastalığın belirtisi olabilir. Doğrudan yan dal uzmanına başvurmak yerine ilk aşamada çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına başvurmak gerekmektedir. Genel pediatri hekimi ilgili testleri yaptıktan sonra hastayı yan dal hekimine sevk edecektir.

Lösemi dışında anemi ve hemofili gibi kan hastalıklarında da çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanına başvurulur.

Çocuk Hematoloji Onkoloji Olan Hastaneler

Genellikle kemik iliği nakli merkezi olan hastanelerde çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı bulunmaktadır. Bu merkezler ülkemizde, üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren devlet hastanelerinde (eğitim araştırma hastanesi) ve üniversite hastanelerinde açılabilmektedir. Ayrıca bazı büyük ikinci basamak devlet hastanelerinde de çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanları görev alabilmektedir. Çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanları özel hastanelerin yanı sıra kendi muayenehanelerinde de hizmet verebilmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *