• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
 • 0

Çocuk Göğüs Hastalıkları Nedir?

Çocuk Göğüs hastalıkları bölümü, çocuklarda solunum sistemi hastalıklarıyla ilgilenen çocuk yan dal uzmanlığıdır. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanları, çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitimlerinin ardından “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi” sınavı ile üç yıl boyunca çocuk göğüs hastalıkları üzerine yan dal eğitimi alırlar. Böylece çocuk göğüs hastalıkları uzmanı olmaya hak kazanırlar.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Hangi Hastalıklarla İlgilenir

 • Astım
 • Zatürre
 • Geçmeyen öksürük
 • Kronik akciğer problemleri
 • Yenidoğan bebeklerde karşılaşılan akciğer problemleri
 • Prematüre bebeklerde akciğerin tam olarak gelişmemesi
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Solumun yetmezliği, nefes almada güçlük
 • Uyku bozuklukları

Çocuklarda Astım Hastalığı Hakkında Daha Detaylı Bilgi Alabilirsiniz

Ne Zaman Başvurulur?

Çocuk göğüs hastalıkları, çocukluk çağında en yoğun ihtiyaç olunan bölümlerden biridir. Bilindiği gibi çocukların solunum sistemleri yetişkinlerden oldukça hassastır. Virüsler, hava değişimleri, çevresel şartlar çocukları daha kolay hasta edebilmektedir. Çocukta geçmeyen öksürük, nefes darlığı, hırıltı gibi semptomlar gözlendiğinde çocuk göğüs hastalıklarına başvurulabilir.

Ebeveynlerin çok önemli bir kısmı astım tanısı konması veya şüphesiyle çocuk göğüs hastalıklarına başvurur. Öyle ki çocukluk çağında ortalama her 15 çocuktan birinde astım ile karşılaşıldığı bildirilmektedir. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanıda ayrıntılı fiziksel muayene ve solunum fonksiyonu testi (6 yaşından büyük çocuklarda) ile kesin tanıyı koyar ve tedaviye başlar.

Not: Her sağlık kuruluşunda çocuk göğüs hastalığı uzmanı bulunmaz. Çocuğunuzda bu tür semptomlar meydana geldiğinde bir çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimine ulaşmanız da yeterli olacaktır. Gerekli hallerde en yakın konumdaki çocuk göğüs hastalığı uzmanına yönlendirme yapılacaktır.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Olan Hastaneler

Çocuk göğüs hastalıkları uzmanları, ülkemizde üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren kamuya bağlı eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde görev almaktadır. Çocuk göğüs hastalıkları uzmanları ayrıca, özel hastaneler, özel üniversite hastaneleri ve kendi muayenehanelerinde hasta kabul etmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *