• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
 • 0

Çocuk Gastroenteroloji Nedir?

Çocuk Gastroenteroloji, temel olarak 0–16 yaş arası çocuklarda sindirim sistemi hastalıkları, karaciğer hasarları ve beslenme bozuklukları ile ilgilenir. Çocuk gastroenteroloji, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün bir yan dalıdır. Genel pediatri uzmanlık eğitiminin ardından “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi” sınavı ile üç yıl boyunca çocuk gastroenteroloji üzerine yan dal eğitimi alınır. Böylece çocuk gastroenteroloji uzmanı olmaya hak kazanılır.

Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

 • Beslenme sorunları
 • Sindirim sistemi hastalıkları
 • Besin alerjileri
 • Kabızlık ve ishal
 • Geçmeyen veya sık tekrarlayan karın ağrısı
 • Gastrointestinal sistem kanamaları (Dışkıda kan ile kendini gösterir)
 • Reflü (Gastroözofageal Reflü hastalığı)
 • Gastrit
 • Ülser
 • Çölyak
 • Anal fissür, hemoroid
 • Akut-kronik viral hepatitler
 • Karaciğer hastalıkları
 • Safra kesesi ve yolu hastalıkları
 • Pankreas ile ilgili hastalıklar

Çocuk Gastroenteroloji Hekimine Ne Zaman Gidilir?

Yemek borusu, mide, bağırsak, karaciğer, safra yolları, pankreas ve dalak hastalıklarında çocuk gastroenteroloji uzmanına başvurulur. Rutin muayene sırasında çocuk uzmanı bazı belirtilerden şüphelenerek çocuğu ilgili uzmana sevk edebilir. Kan testleri sonucunda ALT, AST, GGT, Bilirübin gibi parametrelerin yüksekliği çocuk gastroenteroloji uzmanına yönlendirme nedeni olabilir. Ayrıca ebeveynler de çocuklarında şu belirtileri gözlemledikleri zaman çocuk gastroenteroloji uzmanına başvurabilirler.

 • Karın ağrısı
 • Kusma
 • İshal
 • Karın şişliği
 • Kabızlık
 • Kansızlık
 • Büyüme gerilikleri
 • Yabancı madde yutma

Not: Her sağlık kuruluşunda Çocuk Gastroenterologu bulunmaz. Çocuğunuzda bu tür semptomlar meydana geldiğinde bir çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimine ulaşmanız da yeterli olacaktır. Gerekli hallerde en yakın konumdaki yan dal uzmanına yönlendirme yapılacaktır.

Çocuk gastroenterolojide bu hastalıkların kesin tanısını saptamak için sıklıkla endoskopi uygulamasına başvurur.

Çocuk Gastroenteroloji Olan Hastaneler

Ülkemizde üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren devlet hastanelerinde (eğitim araştırma hastanesi) ve üniversite hastanelerinde çocuk gastroenterologu bulunmaktadır. Ayrıca bazı büyük ikinci basamak devlet hastanelerinde de çocuk gastroenteroloji uzmanları görev alabilmektedir. Çocuk gastroenteroloji uzmanları özel hastanelerin yanı sıra kendi muayenehanelerinde de hizmet verebilmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *