• Hotline: +3 (092) 508-38-01
  • Address: 23, Medical Str., New York, USA
  • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
  • 0

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, temel olarak 0–18 yaş arası çocuklarda enfeksiyonla ilişkili tüm hastalıklarla ilgilenir. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, ishal ve idrar yolu enfeksiyonu en sık karşılaşılan sağlık sorunlarıdır. Çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün bir yan dalıdır. Genel pediatri uzmanlık eğitiminin ardından “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi” sınavı ile üç yıl boyunca çocuk enfeksiyon hastalıkları üzerine yan dal eğitimi alınır. Böylece çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmaya hak kazanılır.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

  • Ateşli hastalıklar
  • Ciltte döküntülü hastalıklar
  • Bulaşıcı hastalıklar
  • Hastane enfeksiyonları
  • Konjenital enfeksiyonlar
  • Çocukluk çağı kanser hastalarının enfeksiyonları
  • İmmünyetmezlik virüsü (HIV virüsü)

Aşıyla korunabilen hastalıklara karşı bilgi verilmekte ve özel durumlar için (ameliyat sonrası, seyahat öncesi aşılama vb.) çocuklara özel aşı takvimleri düzenlenmektedir.

Çocuk Enfeksiyon Hekimine Ne Zaman Gidilir?

Hastalar sıklıkla genel pediatri uzmanları tarafından çocuk enfeksiyon hastalıkları bölümüne yönlendirilir. Çocuk uzmanı muayene esnasında bazı bulgulardan şüphelenerek çocuğu yan dal uzmanına sevk eder. Çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk sağlığının birçok yan dalıyla birlikte çalışır. Çocuk üroloji, çocuk cerrahi, çocuk kalp ve damar cerrahisi bölümlerin gerçekleştirdikleri ameliyatların ardından görülen enfeksiyonlarda çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurulur.

Not: Her sağlık kuruluşunda çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı bulunmaz. Çocuğunuzda bu tür semptomlar meydana geldiğinde bir çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimine ulaşmanız da yeterli olacaktır. Gerekli hallerde en yakın konumdaki yan dal uzmanına yönlendirme yapılacaktır.

Hangi Hastanelerde Var?

Çocuk enfeksiyon hastalıkları ülkemizde en zor bulunan yan dal uzmanlıklarından biridir. Bunun nedeni, enfeksiyon hastalıklarının bir yan dal olarak ilk kez 1990’ların başında kabul edilmiş olmasıdır. Bu nedenle çocuk enfeksiyon hastalığı yan dal eğitimi almamış olan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ile enfeksiyon hastalığı uzmanları da bu hastalarla ilgilenebilmektedir.

Çocuk enfeksiyon hastalığı uzmanları ülkemizde üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren devlet hastanelerinde (eğitim araştırma hastanesi) ve üniversite hastanelerinde bulunmaktadır. Ayrıca bazı büyük ikinci basamak devlet hastanelerinde de bu uzmanlar görev alabilmektedir. Çocuk enfeksiyon hastalığı uzmanları özel hastanelerin yanı sıra kendi muayenehanelerinde de hizmet verebilmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *