• Hotline: +3 (092) 508-38-01
  • Address: 23, Medical Str., New York, USA
  • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
  • 0

Çocuk Acil

Çocuk Acil, temel olarak 0–18 yaş arası çocukların aciliyet gerektiren sağlık sorunları nedeniyle hastanelerin acil servislerine yaptıkları başvurularla ilgilenir. Çocuk acil, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümünün bir yan dalıdır. Genel pediatri uzmanlık eğitiminin ardından “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi” sınavı ile üç yıl boyunca çocuk acil üzerine yan dal eğitimi alınır. Böylece çocuk acil uzmanı olmaya hak kazanılır.

Çocuk Acil Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Çocuk acil bölümü, diğer çocuk yan dallarının aksine tek bir organ/sistem üzerine uzmanlaşmaz. Çocuk acil uzmanı, çocukların hayatını tehdit edebilecek tüm sorunlarla ilgilenir. Örneğin, yabancı cisim yutan bir çocuk “çocuk acil bölümüne” getirilir. Buradaki uzman ilk müdahaleyi yapar ve gerekirse ilgili uzmanlığa hastayı sevk eder.

Çocuk Acil Uzmanına Ne Zaman Gidilir?

Aileler, acil gelişen bir sağlık problemiyle karşılaştıklarında “çocuk acil” bölümüne başvurur. Düşmeyen ateş, geçmeyen ishal, nefes almada güçlük en sık karşılaşılan durumlardır. Ayrıca yaralanmalar ve yabancı cisim yutma gibi durumlar da çocuk acil servisine en sık başvurma nedenlerindendir.

Hangi Hastanelerde Var?

Çocuk acil uzmanı ülkemizde en zor bulunan yan dal uzmanlıklarından biridir. Bunun nedeni, çocuk acil bölümünün bir yan dal olarak ilk kez 2011’de kabul edilmiş olmasıdır. Bu nedenle yan dal eğitimi almamış olan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da acil servislerde görev alabilir ve servise başvuran hastalara hizmet verebilir.

“Çocuk acil uzmanları” ülkemizde üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet veren devlet hastanelerinde (eğitim araştırma hastanesi) ve üniversite hastanelerinde bulunmaktadır. Ayrıca bazı büyük ikinci basamak devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde bu uzmanlar görev alabilmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *