• Hotline: +3 (092) 508-38-01
 • Address: 23, Medical Str., New York, USA
 • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
bebeklerde reflü
 • 0

Bebeklerde Reflü

Reflü, midedeki süt ya da diğer besinlerin yemek borusuna doğru geri kaçmasıdır. Gastroözofageal reflü olarak da adlandırılır. Tüm bebeklerin neredeyse %60’ında görülür.

Bebeklerde görülen reflü ikiye ayrılır:

 • Fizyolojik Reflü: 1 yaş civarı görülür. Nedeni bu dönemde mide ile yemek borusu arasındaki sfinkter denilen kaslı yapının henüz gelişmemiş olmasıdır. Bu yüzden mideden yemek borusuna gıdalar geri kaçabilir. Bebeklik döneminde başlayan fizyolojik reflünün yüzde 80’ini kısa sürede kendiliğinden geçer.
 • Yanlış Beslenme Sonucu Oluşan Reflü: Aşırı besleme, yanlış yeme, beslenme sonrası hemen uyuma gibi nedenlerle olur. 1 yaşından sonrada devam eder.

Bebek Reflüsünün Belirtileri

 • Fışkırarak kusma
 • Ateş
 • Sürekli tekrar eden ve uzun süre geçmeyen öksürük
 • Aşırı huzursuzluk, sürekli ağlama
 • Memeyi almama, beslenmeden kaçınma
 • İnatçı hıçkırıklar
 • Hışıltılı solunum

Bebek Reflüsünün Nedenleri

 • Mide ve yemek borusu arasındaki kapakçığın (sfinkter) henüz olgunlaşmaması
 • Bebeklerin sürekli yatar pozisyonda olmaları (Bunun yerine bebeği bir süre kucakta tutmak, gazını çıkarmak sonra yatırmak önerilir.)
 • Küçük mide hacmi
 • Sürekli sıvı gıda ile beslenme
 • Yatmadan hemen önce beslemek
 • Beslenme sonrasında bebeğin gazını çıkarmamak
 • Mide kapasitesini aşacak şekilde bebeği beslemek
 • Kısa veya dar yemek borusu (Özofagus yapısının dar veya kısa olması, mideden kaçan asitli içeriğin daha kolay ağza gelmesine ve yemek borusunun asitten daha çok zarar görmesine yol açabilir.)

Reflü bir hastalık değildir. Çoğu bebekte kendiliğinden geçer. Ancak belirtiler 1-2 yaşın ötesinde devam ediyorsa ya da semptomlar aşırı şiddetliyse, genel sağlığı bozan bulgular söz konusuysa reflü hastalık olarak kabul edilir.

Bebeklerde Reflü Nasıl Anlaşılır?

 • Anlık solunum durmaları
 • Hırıltılı solunum, burun tıkanıklığı, huzursuzluk
 • Beslenmeyi reddetme, beslenmede güçlük çekme, beslenme sonrası ağlama
 • Öğürme veya sütü boğazına kaçırma
 • Kilo alamama

Bebek Reflüsü Nasıl İyileşir?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi gastroözofageal reflü genellikle 1 yaşından sonra geçer. Geçmemesi halinde hekime başvurmak gerekir. Bebeklerinde reflü olan ailelerin reflüyü azaltmak için yapabilecekleri bazı değişikliklerde vardır. Bunlar nelerdir?

 • Bebeğin düzenli aralıklarla beslenmesine, 2 saatten uzun süre aç kalmamasına özen gösterilmesi gerekir.
 • Özellikle yemeklerden sonraki ilk yarım saat yatış pozisyonuna geçilmemesi veya bebek reflü yastığı ile yatırılması önerilir.
 • İlk 6 aylık dönemde anne sütü dışında hiçbir besin tüketilmemesi, ilerleyen dönemlerde ise beslenmenin doktor tavsiyesine uygun şekilde planlanması gerekir.
 • Biberonu belirli bir açıyla tutup ağzına hava kaçmamasına veya gaz yapmayan biberon kullanmaya dikkat etmek gerekir. Biberon emziği tek başına reflüye neden olmaz.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *