• Hotline: +3 (092) 508-38-01
  • Address: 23, Medical Str., New York, USA
  • Mon-Sat: 8:00AM - 7:00PM
Babaların Çocuk Gelişiminde Rolü
  • 0

Babaların Çocuk Gelişiminde 6 Önemli Rolü

Çocuk gelişimi dendiğinde akla ilk anneler ve annenin sorumlulukları gelir. Bunun nedeni ise hamilelik, doğum ve emzirme gibi süreçlerin anneye ait olmasıdır. Ayrıca toplumsal cinsiyet rolleri de bunda bir etkendir. Kız çocukları genellikle küçük yaşlardan itibaren bir şekilde çocuk bakımının parçası olur. Küçük kardeşlerin ya da yakın akraba çocuklarının bakım süreçlerine dahil edilir.

İki ebeveyn de çocuk gelişimi için eşit derecede önem taşır. Yani çocukların zihinsel ve ruhsal gelişiminde anneler kadar babaların da önemli bir yeri vardır. Ancak çok da az görülmeyen baba ile çocuk arasındaki ilişkinin hatalı kurulması, çocuğun hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Cinsel kimliğin gelişmesi, kendine güvenin inşası, değerli hissetme, otorite ve sınırların kabulü, sosyal ilişkileri geliştirme gibi konularda problemler ve gelişimsel aksamalar söz konusu olabiliyor.

Günümüzde annelerin de iş hayatında yoğun bir şekilde yer almasıyla birlikte şüphesiz babaların çocuk bakımındaki ve gelişimindeki sorumlulukları arttı. Peki, babaların çocukların gelişimi üzerinde sağladığı faydaları biliyor muyuz? Haydi öğrenelim.

Duygusal gelişimini destekliyor

Babasının sevgisini gösterdiği, bunu sözel ile davranışsal yollarla ifade ettiği, sorunlarında onu dinlediği ve desteklediği çocukların duygusal gelişimleri daha sağlıklı olur. Öyle ki çocuklar kendilerini güvende ve değerli hissediyorlar. Bu duygular da hayat boyu kuracakları ilişkilerin temeli için belirleyici bir rol üstleniyor. 

Sosyal gelişimini destekliyor

Annenin her zaman çocuğuyla sosyalleşmesi mümkün olamıyor. Bu noktada babanın anneye destek olması ve çocuğuyla sosyalleşmesi çocuğun karakterine önemli katkılarda bulunuyor. Babalar toplumsal normları ve kuralları öğretmede etkili oluyor. Çocuklar sosyal ortamlarında kendilerini daha güvende hissediyor. Ayrıca daha daha girişken olmasına ve sağlıklı yeni ilişkiler kurmasına da destek oluyor.

Zorluklarla başa çıkmayı kolaylaştırıyor

Sağlıklı baba-çocuk ilişkisi çocukların gelişim evrelerinde yaşadıkları zorluklarla kolay başa çıkmalarını sağlıyor. Babanın destekleyici yaklaşımı 6-12 yaşları arasındaki çocukluk döneminde onları cesaretlendirirken, ergenlik çağında duygularını rahat ifade etmelerini, problem çözme becerilerini geliştirmelerini ve negatif duygularıyla başa çıkmalarını kolaylaştırıyor.

Cinsel kimlik ve rollerini öğretiyor

Özellikle erkek çocukların cinsel kimliğinin farkına varmasında babasıyla geçirdiği zaman oldukça etkili oluyor. Babayla kurulan ilişkide yaşanan problemler erkek çocukta bu sürecin gelişiminde gecikmelere neden olabiliyor.

Ayrıca çocukların babalarıyla geçirdiği zaman gelecek yaşantılarında eşleriyle olan ilişkilerine de etki edebiliyor. Çocuklar anne-babalarının kaliteli ilişkisini gözlemleyen çocuklar ileride kendi partnerleriyle de benzer ilişkiyi kurmaya çalışıyor. Aksi yönde gözlemleyen çocuklar ise ilişkilerinde problemli, uzak ve kaçıngan tutumlar sergileyebiliyorlar.

Okul başarısını artırıyor

Babayla sağlıklı ilişki kurulması çocukların özgüven ile motivasyonlarını güçlendiriyor. Desteklendiğini bilmek çocuğu daha başarılı olmak için cesaretlendiriyor. Aynı zamanda çocukların sağlıklı bir rol model edinmelerini ve hedef koymalarını sağlıyor.

Otorite ve sınır kavramları gelişiyor

Baba çocuğunu yüreklendiren ve cesaretlendiren olduğu gibi aynı zamanda sınır ve kural koyucudur da. Bu nedenle babayla kurulan sağlıklı ilişki çocuğun hem kendi sınırlarını korumasında ve başkalarının sınırlarına duyacağı saygıda hem de otorite figürlerine dair bakışında büyük önem taşıyor.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *